2 VSPH 1421/2012-A-45
KSHK 45 INS 6406/2012 2 VSPH 1421/2012-A-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka BERIL-EXIM, s.r.o., sídlem Vysokov 140, zahájené na návrh Jaroslava Dundálka, bytem a místem podnikání Nová 1858, Náchod, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 6406/2012-A-28 ze dne 30.srpna 2012

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 6406/2012-A-28 ze dne 30.8.2012 rozhodl o zjištění úpadku BERIL-EXIM, s.r.o. (dále jen dlužník) a o prohlášení konkursu na jeho majetek, současně mimo jiné ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Šárku Veskovou, rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají dne 30.8.2012 ve 12 hod. 00 min., vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení do 30 dnů, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatňují na majetku dlužníka, osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, a na den 30.10.2012 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, a to v rozsahu výroků, jimiž soud rozhodl o jeho úpadku, o prohlášení konkursu a o ustanovení insolvenčního správce, se dlužník včas odvolal. Protože podáním ze dne 6.11.2012 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7.listopadu 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová