2 VSPH 1409/2015-A-11
KSPL 51 INS 8660/2015 2 VSPH 1409/2015-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Osek 263, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 8660/2015-A-5 ze dne 16. června 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 51 INS 8660/2015-A-5 ze dne 16.7.2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se Petr Hromádka (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvého stupně k novému projednání a rozhodnutí. Protože podáním ze dne 10.11.2015 vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná