2 VSPH 1361/2012-A-15
MSPH 59 INS 17769/2012 2 VSPH 1361/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jiřího Sládka, bytem Svatoslavova 277/12, Praha 4, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 17769/2012-A-6 ze dne 24.července 2012

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 17769/2012-A-6 ze dne 24.7.2012 odmítl insolvenční návrh, jímž se Jiří Sládek (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal. Aniž by odvolání zdůvodnil a uvedl v něm, čeho se v odvolacím řízení domáhá, a aniž by k němu připojil plnou moc udělenou Mgr. Pavlu Pargačovi, jenž za něj odvolání podal, omezil se na sdělení, že je co nejdříve doplní. Na výzvu insolvenčního soudu k odstranění vad odvolání, jež mu byla doručena dne 31.8.2012, dlužník nereagoval. Protože podáním ze dne 7.11.2012 vzal dlužník odvolání zpět s vysvětlením, že po skončení tohoto řízení podá nový, řádný insolvenční návrh, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12.listopadu 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová