2 VSPH 1350/2012-A-49
KSPL 29 INS 16115/2012 2 VSPH 1350/2012-A-49

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka InterCora, s.r.o., sídlem Lochotínská 18, Plzeň, zast. advokátem Mgr. Janem Legem, Ph.D., sídlem Lochotínská 18, Plzeň, zahájené na návrh EPSILON KV, s.r.o., sídlem Na Florenci 1686/9, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Václavem Hajšmanem, sídlem Perlová 9, Plzeň, o návrhu navrhovatele na osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 16115/2012-A-27 ze dne 22. srpna 2012

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 16115/2012-A-27 ze dne 22.8.2012 zamítl návrh navrhovatele, aby byl osvobozen od soudních poplatků a byl mu ustanoven zástupce z řad advokátů.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním ze dne 2.11.2012 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že v něm dlužník žádné náklady nevynaložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16.listopadu 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva