2 VSPH 1206/2015-A-21
MSPH 91 INS 5238/2015 2 VSPH 1206/2015-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Pharmacy Development, s.r.o., sídlem Zenklova 32/28, Praha 8, zast. advokátem JUDr. Jiřím Svobodou, sídlem Stavitelská 1099/6, o odvolání insolvenčního správce Ing. Jiřího Hanáka, sídlem Erbenova 783/29, Ostrava-Vítkovice, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 5238/2015-A-14 ze dne 4. června 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 91 INS 5238/2015-A-14 ze dne 4.6.2015 rozhodl o úpadku Pharmacy Development, s.r.o. a prohlásil na její majetek konkurs (body I. a II. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jiřího Hanáka (bod III. výroku).

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze, a to výlučně v rozsahu bodu III. výroku, se Ing. Jiří Hanák včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil. Protože podáním ze dne 20.8.2015 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná