2 VSPH 1158/2015-B-24
KSCB 28 INS 10109/2012 2 VSPH 1158/2015-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Zdeňka Sadloně, bytem Spolí 119, Český Krumlov, a Radky Sadloňové, bytem Dolní Dvořiště 62, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 10109/2012-B-15 ze dne 14. května 2015

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 10109/2012-B-15 ze dne 14.5.2015 zrušil pro neplnění podstatných povinností schváleného způsobu oddlužení schválené oddlužení Zdeňka Sadloně a Radky Sadloňové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku) a na majetek dlužníků prohlásil konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a umožnil dlužníkům pokračovat v oddlužení. V odvolání tvrdil, že se mu naskytla možnost pracovat v zahraničí za lepších podmínek, které mu umožní uhradit nejméně třetinu dluhů, jež je povinen hradit.

Protože na jednání před odvolacím soudem vzali dlužníci odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11. září 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová