2 VSPH 1117/2016-P57-9
KSPH 62 INS 21028/2015 2 VSPH 1117/2016-P57-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Stavokonstrukce Český Brod, a.s., sídlem Sportovní 501, Český Brod, o odvolání Oldřicha Pažouta, bytem Vítězná 367, Český Brod, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 21028/2015-P57-2 ze dne 19. dubna 2016

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 62 INS 21028/2015-P57-2 ze dne 19.4.2016 odmítl pro opožděnost přihlášku, jíž Oldřich Pažout (dále jen odvolatel) uplatnil pohledávku vůči Stavokonstrukce Český Brod, a.s. (dále jen dlužník), a rozhodl, že se k ní nepřihlíží a účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení, s tím, že lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dnem 4.4.2016 a odvolatel podal přihlášku až dne 14.4.2016.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal, přičemž v odvolání namítal, že k podání přihlášky nebyl vyzván, o rozhodnutí o úpadku dlužníka se dozvěděl náhodou, a proto přihlášku podal. Protože podáním ze dne 18.5.2016 vzal odvolatel odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. června 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná isir.justi ce.cz