2 VSPH 1110/2013-B-29
KSHK 41 INS 6095/2012 2 VSPH 1110/2013-B-29

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků a) Václava Ševečka a b) Františky Ševečkové, obou bytem Gen. Kratochvíla 1012, Červený Kostelec, o odvolání PROTHEA Finance, a.s., sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČO 27492389, zast. advokátem JUDr. Milanem Novákem, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 6095/2012-B-23 ze dne 3. května 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným usnesením schválil oddlužení dlužníků-manželů Václava Ševečka a Františky Ševečkové splátkovým kalendářem a stanovil podmínky jeho plnění.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka PROTHEA Finance, a.s. včasné blanketní odvolání, které podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 4.6.2013 vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. července 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová