2 VSOL 723/2016-A-65mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvlvvlllv Ivvv llvv UI-v "vv lvlvllvlv

28lNS 27017/2015 rozhodnutí VS Olomouc, tisková skupina 105605-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.10.2016

2 VSOL 723-2016.doc 2016/05/31 13:04:31 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 07.06.2016 14:29:36 V805

07.06.2016 14:29:37 07.06.2016 14:29:37

Zprávu vypravil:

Doručeno:

07.06.2016 14:29:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 14:29:37 07.06.2016 14:40:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 08:05 Kontrolu provedl:

08.06.2016 01 :57

VS43

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvlvvlllv Ivvv llvv UI-v "vv lvlvllvlv

28lNS 27017/2015 rozhodnutí VS Olomouc, tisková skupina 105605-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.10.2016

2 VSOL 723-2016.doc 2016/05/31 13:04:31 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 07.06.2016 14:29:36 VSO5

07.06.2016 14:29:37 07.06.2016 14:29:37

Zprávu vypravil:

Doručeno:

07.06.2016 14:29:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 14:29:37 07.06.2016 14:40:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 08:05 Kontrolu provedl:

08.06.2016 01:57

VS43

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27017/2015 vv lvl 'vv' llvv 'v lv vvlvv llvvv-I .v

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 71708-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.10.2016

2 VSOL 723-2016.doc 2016/05/31 13:04:31 Mgr. Jukl anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71463771, ins. správce, ID: JUKL JAN 2 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jukl-Mgr. anonymizovano Jukl, Přístavní 321/14, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: c4ye7di

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

23.06.2016 15:38:39

23.06.2016 15:38:39

24.06.201613:29:18

27.06.2016 05:58 25.06.2016 00:50

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.06.2016 13:29:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'v Ivluvv vvv-l I II I vvvl vvvv-vl

28lNS 27017/2015 A-65 Usnesení VS, tisková skupina 71708-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.10.2016

2 VSOL 723-2016.doc 2016/05/31 13:04:31 Zaorálek anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: ZAORÁLEVÍT 180568 1 Typ DS: FO

anonymizovano Zaorálek, anonymizovano 1344/59, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: s4u8yp6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 23.06.2016 15:38:39

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.06.2016 18:04:49

23.06.2016 15:38:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.06.2016 15:38:39 23.06.2016 18:04:49

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.06.2016 05:54 Kontrolu provedl:

24.06.2016 02:21

Kudzbelová lvaSpisová značkaz281NS 27017/2015 Identifikace dotazu:105605-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 12:25 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značkaz281NS 27017/2015

Identifikace dotazu:71708-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.06.2016 13:29 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

Adresát: Zaorálek anonymizovano , anonymizovano , Typľfyzická fyzická Údaje o schránce: tyszo

Název DS anonymizovano Zaorálek

1D DS:s4u8yp6

IČ: Adresa: anonymizovano 59/1344, 17000 Praha 7, CZ anonymizovano Adresát:M(c)r. Jukl anonymizovano , anonymizovano , TYPľins. IČ: 71463771, ins. správce Správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR 1D DS:c4ye7di Název DS anonymizovano Jukl, firma: Mgr. anonymizovano Jukl IČ: 71463771 Adresa: Přístavní 14/321, 17000 Praha 7, CZ anonymizovano

1D:ZAORÁLEVÍT 180568 1

Stav DS Přístupná

ID:JUKL JAN

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátů

Adresát:Crius Capital, SE, IČ: 36862070, nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

TST právnická

ID:CRIUS CAP36862070 lprávnická Hledáno v DS:typ: PO, Crius Capital, SE, 36862070 Dotaz proveden na tyto typy DS: OVM, OVM_EXEKUT, OVM_NOTAR, OVM_REQ, PO, PO_REQ, PO ZAK Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R