2 VSOL 418/2009-B-31
KSBR 40 INS 1494/2009 2 VSOL 418/2009-B-31

Zkrácené znění usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Slavoje Štěrby, Spytihněv 330, PSČ: 763 64, IČ: 74 52 28 33, o insolvenčním návrhu věřitele CMP Produktions und Distributions GmbH & Co. KG, Hafenstrase 34, 228 80 Wedel, Spolková republika Německo, zastoupeného JUDr. Martinem Frimmelem, Ph.D., advokátem se sídlem Cihlářská 19, Brno, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.10.2009, č.j. KSBR 40 INS 1494/2009-A-33,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v napadených výrocích I. a II. potvrzuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Olomouci dne 24. února 2010

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v. r. Šárka Otipková předseda senátu