2 VSOL 333/2015-A-13
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 47 INS 3494912014Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 2 VSOL 333/2015-A-13 Husova 15

Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 BRNO telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.iustice.cz

Datum: 15. července 2015

Vrácení Spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení Váš spis sp. zn. KSBR 47 INS 3494912014, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužnice Marcer anonymizovano , anonymizovano , bez věcného vyřízení.

Spis byl předložen odvolacímu soudu dne 25. 3. 2015 krozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Jakubské náměstí 128/6, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 47 INS 3494912014-A-8 ze dne 2. 3. 2015, kterým byla insolvenčnímu navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Insolvenční navrhovatel však dříve, než odvolací soud o jeho odvolání rozhodl, podáním ze dne 24.6.2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 30. 6. 2015) vzal insolvenční návrh zcela zpět.

Z výše uvedeného je zřejmé, že je namístě postup podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ, nebot' koncepce ustanovení § 129 a § 130 IZ vychází zprincipu, že insolvenční navrhovatel má plné dispozični právo ke svému podanému návrhu, a to až do doby rozhodnutí o úpadku, přičemž zákon preferuje dispozici insolvenčního navrhovatele snávrhem i vpřípadě, kdy jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu ještě není pravomocně. Vdané věci je tak dán důvod pro zastavení insolvenčního řízení, a proto již není třeba, aby odvolací soud o podaném odvolání rozhodl.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. Renáta Hrubá pověřená členka senátu Přílohy dle textu