2 As 8/2012-96

O P RAVN É US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miluší Doškovou v právní věci žalobců: a) I. P., b) J. S., oba zastoupeni JUDr. Karlem Maláskou, advokátem se sídlem Hornická 901, Tišnov, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, se sídlem Moravské nám. 1, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2009, č. j. ZKI-O-165/698/2009, za účasti osoby zúčastněné na řízení: L. T., o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 29 A 13/2010-67,

takto:

V záhlaví písemného vyhotovení a ve výroku I. rozsudku ze dne 26. července 2012, č. j.-74, s e o p r a v u j e v citaci spisové značky rozsudku krajského soudu 29 Ca na 29 A .

Odůvodn ění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. července 2012, č. j.-74, bylo rozhodnuto o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 29 A 13/2010-67. V záhlaví písemného vyhotovení a ve výroku I. rozsudku byla nesprávně citována spisová značka rozsudku krajského soudu, a to 29 Ca namísto 29 A .

Jedná se o zjevnou nesprávnost, při níž nemohlo dojít k záměně s jiným rozsudkem krajského soudu. Nejvyšší správní soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost napravil vydáním opravného usnesení podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu