2 As 25/2007-91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: O. H. st., zastoupeného JUDr. Josefem Matyášem, advokátem se sídlem Hořická ul. 974, Hradec Králové, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem Wonkova ul. 1142, Hradec Králové, za účasti zúčastněné osoby: O. H. ml., o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 1. 2007, č. j. 30 Ca 56/2006-41,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní je věc předkládána rozšířenému senátu, protože při předběžné poradě dospěl rozhodující tříčlenný senát k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru judikovaného Nejvyšším správním soudem např. v rozsudcích sp. zn. 4 As 27/2003, 3 As 58/2003, 3 As 14/2004 a 5 As 47/2003. Jde o právní otázku postavení tzv. opomenutých účastníků správního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Marie Součková, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Milada Tomková a JUDr. Marie Turková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců (§ 8 odst.1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

V Brně dne 27. února 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu