29 Odo 90/2006
Datum rozhodnutí: 25.04.2007
Dotčené předpisy:

29 Odo 90/2006


29 Odo 1167/2006


29 Odo 1212/2006


29 Odo 1409/2006


29 Odo 1437/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce Ing. V. H., zastoupeného JUDr. J. Š., CSc., advokátem, proti žalované I. R. a. s., zastoupené JUDr. R. Ch., Ph.D., advokátem, o zaplacení částek 508.800,- Kč, 2,000.000,- Kč, 2,000.000,- Kč, 2,000.000,- Kč a 1,531.360,- Kč s postižními právy ze směnek, vedených u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 24 Cm 3/2004, 53 Cm 68/2004, 53 Cm 97/2004, 23 Cm 69/2004 a 23 Cm 59/2004, o dovoláních žalované proti rozsudkům Vrchního soudu v Praze ze dne 31. května 2005, č.j. 9 Cmo 47/2005-86, ze dne 27. února 2006, č.j. 6 Cmo 190/2005-67, ze dne 27. února 2006, č.j. 6 Cmo 214/2005-65, ze dne 15. března 2006, č.j. 5 Cmo 432/2005-74 a ze dne 10. dubna 2006, č.j. 12 Cmo 461/2005-85, takto:


Věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Odo 90/2006, 29 Odo 1167/2006, 29 Odo 1212/2006, 29 Odo 1409/2006 a 29 Odo 1437/2006 se spojují ke společnému řízení.


Podle ustanovení § 112 odst. 1 a § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení, které se týká vedení řízení, nemusí obsahovat odůvodnění.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. dubna 2007


JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu