29 Odo 792/2006
Datum rozhodnutí: 23.11.2006
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 792/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Č.k. a., proti žalovaným 1) J.D., a 2) S. b. d. S., d., se sídlem v P., o zaplacení částky 10,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 23/2003, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2005, č.j. 28 Co 346/2005-49, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal druhý žalovaný dovolání, které následným podáním datovaným 4. října 2006, doručeným Nejvyššímu soudu 5. října 2006, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a §146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když druhý žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 23. listopadu 2006


JUDr. Petr Gemmel, v.r.


předseda senátu