29 Odo 746/2006
Datum rozhodnutí: 27.06.2006
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 746/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Ing. P. Ch., proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra, o obnovu řízení o uložení pořádkové pokuty, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 87/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. srpna 2005, č. j. 16 Co 264, 265/2005-80, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 30. srpna 2004, č. j. 25 C 87/2003-53, Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl, že žalobci se pro dovolací řízení neustanovuje zástupce (bod I. výroku), vyzval žalobce k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení (body II. a III. výroku) a poučil jej, že dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 54 Co 490/2003-34 (jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o tom, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků) není přípustné (výrok IV.).


K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. října 2004, č. j. 53 Co 495/2004-59, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 30. srpna 2004 v bodě I. výroku a jinak odvolání odmítl.


Obvodní soud pro Prahu 5 pak usnesením ze dne 15. března 2005, č. j. 25 C 87/2003 71, odmítl dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. října 2004 jako opožděné. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání.


Usnesením ze dne 25. dubna 2005, č. j. 25 C 87/2003-73, Obvodní soud pro Prahu 5 vyzval žalobce k doplnění odvolání. I proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání.


Usnesením ze dne 10. srpna 2005, č. j. 16 Co 264, 265/2005-80, Městský soud v Praze jednak potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 15. března 2005 (první výrok), jednak odmítl (jako nepřípustné) odvolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 25. dubna 2005 (druhý výrok).


Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 10. srpna 2005 podal žalobce včasné dovolání, domáhaje se jeho zrušení.


Dovolání není přípustné, jelikož nejde o žádný z případů vypočtených v ustanoveních v § 237 až § 239 o. s. ř. Nejvyšší soud je proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek


V Brně 27. června 2006


JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.


předseda senátu