29 Odo 723/2004
Datum rozhodnutí: 26.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 723/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně Č. k. a., proti žalovaným 1) úpadkyni B. G. P., spol. s r. o., 2) M. M., 3) M. M., 4) PhDr. E. A., a 5) I. A., o zaplacení částky 7,121.642,83 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Cm 391/99, o dovolání pátého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. února 2004, č.j. 5 Cmo 551/2003-134, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Vrchní soud v Praze rozhodl o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), podal pátý žalovaný dovolání, které následným podáním ze dne 17. června 2004 doplněným podáním ze dne 22. prosince 2004, došlým Nejvyššímu soudu 27. prosince 2004, vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, když napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. ledna 2005

JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu