29 Odo 672/2002
Datum rozhodnutí: 16.01.2003
Dotčené předpisy: § 143b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 672/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Zdeňka Krčmáře, v právní věci žalobkyně P. 2000 a.s., zastoupené, advokátem, proti žalované T. d. s. s.r.o., o nařízení předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 1103/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. dubna 2002, čj. 47 Co 121/2002-92, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které posléze podáním ze dne 16.9.2002, došlým soudu 17.9.2002, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, u žalované však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 16. ledna 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu