29 Odo 597/2006
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:

29 Odo 597/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce S. č. a m. v. d., proti žalovanému V. v. d., zastoupenému advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 18 C 1598/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 22. listopadu 2005, č.j. 35 Co 411/2004-128, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 17. května 2007, došlým Nejvyššímu soudu dne 23. května 2007, vzal zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. května 2007


JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu