29 Odo 575/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 575/2003- 347

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadkyně S. b., a. s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 91 K 9/97, o dovolání konkursního věřitele Mgr. J. N., proti usnesení Vrchního soudu v Praze 4. února 2002, č.j. 1 Ko 392/2001 267, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Mgr. J. N. podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 28. března 2003, předaným k poštovní přepravě dne 31. března 2003, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2003

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu