29 Odo 559/2004
Datum rozhodnutí: 27.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 559/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně D. S., zastoupené, advokátem, proti žalovanému Ing. L. S., zastoupenému, advokátkou, o zaplacení částky 73.814,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 1C 113/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 4. listopadu 2003, č.j. 36 Co 91/2003 - 81, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včasné dovolání, které následným podáním ze dne 6. ledna 2005 vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. ledna 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář,v .r.

předseda senátu