29 Odo 484/2004
Datum rozhodnutí: 31.08.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 484/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně A. R., k. s., proti žalovaným 1) JUDr. O. K., jako správci konkursní podstaty úpadkyně P. p. v., spol. s r. o., a 2) I. B., jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně V. a. s. v likvidaci , o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 22 Cm 4/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 2003, č. j. 15 Cmo 171/2003 - 125, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 9. března 2005, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, u žalovaných však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář,v. r.

předseda senátu