29 Odo 404/2004
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 404/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Ivana Meluzína v právní věci navrhovatelky P. K., a. s., o návrhu na obnovení likvidace obchodní společnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 51 Cm 190/2001, o dovolání a) Ing. J. M., b) J. M., a c) G. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2003, č. j. 14 Cmo 366/2003 58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Ing. J. M., J. M. a G. M. podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 12. září 2005, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že řízení muselo být zastaveno, u navrhovatelky však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu