29 Odo 389/2004
Datum rozhodnutí: 09.06.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 389/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci navrhovatelky A. A. s.r.o., zastoupeného, advokátem, proti odpůrci M. N., zastoupenému obecným zmocněncem JUDr. J. J., o vyloučení společníka z obchodní společnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 Cm 29/2002, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. října 2003, čj. 8 Cmo 129/2003-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podala dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21.10.2003, čj. 8 Cmo 129/2003-49, které posléze podáním ze dne 5.2.2004 vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. června 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu