29 Odo 267/2004
Datum rozhodnutí: 01.07.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 267/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové, a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci návrhu V. P. s.r.o., na zápis změn do obchodního rejstříku, za účasti 1) V. M., zastoupeného, advokátem, a 2) R. Z., zastoupeného, advokátem, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 13023, o dovolání V. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. srpna 2003, čj.14 Cmo 171/2003-117, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V. M. podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2003, čj. 14 Cmo 171/2003-117, které posléze podáním ze dne 8.3.2004 vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. července 2004

JUDr. Ivana Štenglová,v.r.

předsedkyně senátu