29 Odo 25/2006
Datum rozhodnutí: 19.07.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 25/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně K. b., a. s., proti žalovaným 1) J. M., 2) M. M., 3) H. S., 4) R. J., a 5) M. M., o zaplacení částky 460.154,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 Cm 625/96, o dovolání třetí žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. května 2005, č.j. 7 Cmo 277/2004-159, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podala třetí žalovaná dovolání, které následným podáním datovaným 20. prosince 2005, doručeným soudu prvního stupně 21. prosince 2005, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř., když dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, přičemž ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 19. července 2006


JUDr. Petr Gemmel, v.r.


předseda senátu