29 Odo 1653/2005
Datum rozhodnutí: 23.05.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1653/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně R. M. proti žalovaným 1) PhDr. M. W., 2) M. W. a 3) B. d. M. Ch. 13 v likvidaci, o určení členství v bytovém družstvu, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 247/2003, o dovolání prvního a druhé žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. dubna 2005, č.j. 7 Cmo 359/2004-127, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podali první a druhá žalovaní dovolání, které následným podáním datovaným 2. května 2006, doručeným dovolacímu soudu 10. května 2006, vzali zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když první a druhá žalovaní z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. května 2006

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu