29 Odo 1627/2005
Datum rozhodnutí: 04.01.2006
Dotčené předpisy:
29 Odo 1627/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela, v právní věci žalobkyně A. P., a. s. v likvidaci, proti žalovaným 1) Ing. J. V., a 2) Ing. M. H., o zaplacení směnečné sumy 3,429.041,90 Kč s přísl., vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 45 Cm 25/2002, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. května 2005, č. j. 5 Cmo 95/2005 - 173, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í:

Dovolatel podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 15. listopadu 2005, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. ledna 2006

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á ,v. r.

předsedkyně senátu