29 Odo 1596/2005
Datum rozhodnutí: 15.06.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1596/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v konkursní věci dlužnice C - L. T., a. s., o návrhu věřitelky H. L., a. s., na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 35 K 33/2002, o dovolání navrhující věřitelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. července 2005, č. j. 2 Ko 3/2005-370, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhující věřitelka podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu 18. května 2005, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, u navrhovatelky však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. června 2006

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu