29 Odo 1582/2005
Datum rozhodnutí: 26.03.2008
Dotčené předpisy:
29 Odo 1582/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobce O. s. U., zastoupeného JUDr. J. V., advokátkou, proti žalované Mgr. M. M., advokátce, jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně O. P., a. s., zastoupené JUDr. I. S., advokátkou, za účasti G. a. s. jako vedlejší účastnice řízení na straně žalované, o vyloučení nemovitosti ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 6/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. července 2005, č. j. 13 Cmo 365/2003-156, takto:

V řízení bude jako s vedlejší účastnicí na straně žalované pokračováno s obchodní společností P. - G. s. r. o.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výše označené věci podala žalovaná dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze. Jak se podává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 8577, v průběhu dovolacího řízení (1. února 2006) zanikla vedlejší účastnice řízení na straně žalované bez likvidace fúzí. Její právní nástupkyní se stala společnost T. a. s., která dále změnila obchodní firmu na C.P. a. s. a podle oddílu B, vložky 10574, výše označeného obchodního rejstříku v průběhu dovolacího řízení (k 1. říjnu 2007) rovněž zanikla bez likvidace rozdělením. Její právní nástupkyní pro tento spor se podle listin založených ve sbírce listin stala obchodní společnost P. - G. s. r. o.,

Nejvyšší soud proto ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu rozhodl, že v dovolacím řízení bude jako s vedlejší účastnicí na straně žalované pokračováno s posledně označenou společností.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. března 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu