29 Odo 1383/2005
Datum rozhodnutí: 30.05.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1383/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně P. - K. spol. s r. o., proti žalované Ing. E. H., jako správkyni konkursní podstaty úpadce V. M., o určení pravosti pohledávky s právem na oddělené uspokojení, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 39 Cm 2/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 2005, č.j. 15 Cmo 241/2004-166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které následným podáním ze dne 19. května 2006, došlým Nejvyššímu soudu 22. května 2006, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, přičemž žalované podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2006

JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu