29 Odo 1357/2006
Datum rozhodnutí: 25.10.2006
Dotčené předpisy: § 218 předpisu č. 99/1963Sb., § 236 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1357/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Gemmela , v konkursní věci dlužníka O. d. K., družstva v likvidaci , o návrhu věřitelky J. a. s., a dlužníka na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 39 K 21/2002, o dovolání JUDr. J. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. května 2005, č. j. 2 Ko 84/2004-760, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze odmítl odvolání navrhující věřitelky a J. V. proti usnesení ze dne 1. října 2003, č. j. 39 K 21/2002-670, jímž Krajský soud v Praze prohlásil (a to i na základě návrhu dlužníka) konkurs na majetek dlužníka.

Proti usnesení odvolacího soudu podala J. V. včasné dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 3 a § 238a odst. 1 písm. a/ občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), s tím, že jsou dány dovolací důvody dle § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. V dovolání pak snáší argumenty na podporu uplatněných dovolacích důvodů a požaduje, aby Nejvyšší soud usnesení soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti usnesení, jímž odvolací soud odmítá odvolání (lhostejno, z jakých příčin), není dovolání přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Odkaz dovolatelky na ustanovení § 237 odst. 3 a § 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. není přiléhavý, jelikož usnesení, jímž odvolací soud odmítá odvolání , není ani měnícím ani potvrzujícím usnesením odvolacího soudu.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. října 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu