29 Odo 1140/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2004
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 201 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1140/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Ivany Štenglové, v konkursní věci dlužníka O. d. K., d. v likvidaci , o návrhu věřitelky J. a. s., na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 39 K 21/2002, o dovolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. května 2002, č. j. 39 K 21/2002 35, takto:

Řízení o dovolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. května 2002, č. j. 39 K 21/2002 35, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením prohlásil konkurs na majetek dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník podáním ze dne 11. listopadu 2003, adresovaným Nejvyššímu soudu, dovolání .

Z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., podle něhož lze dovoláním napadat pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, vyplývá, že rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Proto také zákon neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že dlužník směřuje dovolání přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně (navíc odklizenému kasačním usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13. srpna 2003, č. j. 2 Ko 142/2002-139 /nyní č. l. 588/), uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Vzhledem k tomu, že nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. ledna 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu