29 Odo 1039/2005
Datum rozhodnutí: 31.01.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1039/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela rozhodl v právní věci žalobkyně E. C., proti žalovaným 1) JUDr. M. N., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadce Ing. J. C. a 2) O. H., o určení vlastnického práva k pozemkům, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 4 C 116/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 7. dubna 2005, č.j. 22 Co 96/2005-116, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích, které posléze, podáním ze dne 28. července 2005, došlým Okresnímu soudu ve Svitavách 27. července 2005, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř., neboť žalobkyně, která zpětvzetím podání zavinila zastavení dovolacího řízení, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalovaným v souvislosti s dovolacím řízením žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu