29 Od 29/2005
Datum rozhodnutí: 31.08.2005
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
29 Od 29/2005-II.


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně OBNA, spol. s r.o. se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín, IČ 49 97 50 56, zastoupené JUDr. Janem Vokálem, advokátem se sídlem Bratislavská 12, 602 00 Brno, proti žalovaným l) ČSAD DIESEL, a.s. se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 65 13 81 71 a 2) ČSAD Invest, a.s. se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 25 30 81 06, oběma zastoupeným JUDr. Pavlem Gazárkem, advokátem se sídlem Blatnice pod Svatým Antoníčkem 462, PSČ 696 71, o zaplacení částky 2,079.845,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Cm 111/2004, o návrhu druhého žalovaného na přikázání věci jinému soudu, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2005, č.j. 29 Od 29/2005-81, se opravuje tak, že zní:
Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Cm 111/2004 se Krajskému soudu v Hradci Králové nepřikazuje.
O d ů v o d n ě n í :

V usnesení Nejvyššího soudu, ve výroku tohoto opravného usnesení uvedeném, došlo k chybě v psaní (namísto Krajského soudu v Hradci Králové byl omylem uveden v závěru výroku Krajský soud v Ostravě).
Tuto zjevnou nesprávnost opravil předseda senátu opravným usnesením podle § 164 občanského soudního řádu.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 12. října 2005

JUDr. František Faldyna, CSc.
předseda senátu