29 Nd 89/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 89/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce B. B. , zastoupeného JUDr. Kateřinou Skálovou, advokátkou, se sídlem v Jihlavě, Bezručova 1580/7, PSČ 586 01, proti žalované Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé , se sídlem v Luži, Košumberk 80, PSČ 538 54, identifikační číslo osoby 00 18 30 24, zastoupené JUDr. Petrem Šustkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Veleslavínova 59/3, PSČ 110 00, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované UNIQA pojišťovny, a. s. , se sídlem v Praze 6, Evropská 136/810, PSČ 160 12, identifikační číslo osoby 49 24 04 80, o zaplacení částky 1.292.471,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 11 C 144/2015, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 11 C 144/2015 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu