29 Nd 81/2013
Datum rozhodnutí: 29.04.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř.
29 Nd 81/2013U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobců a) Mgr. A. K. , a b) PhDr. M. K. , proti žalované VERDANO s. r. o. , se sídlem v Praze 8, Primátorská 296/38, PSČ 180 00, identifikační číslo osoby 24 76 13 03, o zaplacení částky 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 10 C 7/2012, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 10 C 7/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2013

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu