29 Nd 414/2016
Datum rozhodnutí: 25.01.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 414/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala ve věci dodatečného projednání dědictví zůstavitele MUDr. A. K. , zemřelého dne 30. března 2016, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 440/2016, o návrhu dědiček na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 440/2016, se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2017
JUDr. Petr Š u k předseda senátu