29 Nd 339/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 339/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka ve věci dědictví po zůstavitelce A. M. , za účasti Ing. J. M. , M. M. , P. M. , a J. S., vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 31 D 518/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto: Věc vedená u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 31 D 518/2010 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2013

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu