29 Nd 312/2014
Datum rozhodnutí: 25.09.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.



29 Nd 312/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců Mgr. Ing. Davida Bokra a JUDr. Filipa Cilečka ve věci projednání dědictví po O. S., zemřelém 18. listopadu 2013, za účasti pozůstalých 1) P. B. , a 2) R. K. , vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 31 D 2404/2013, o návrhu pozůstalých na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 31 D 2404/2013 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2014

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu