29 Nd 241/2013
Datum rozhodnutí: 28.08.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Nd 241/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Šuka ve věci žalobkyně Green Ocean s. r. o. , se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Polská 1518/44, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 28544617, zastoupené JUDr. Františkem Řezankou, advokátem, se sídlem v Praze 9 - Černém Mostě, Vašátkova 1012, PSČ 198 21, proti žalované L. Z. , narozené , bytem , o zaplacení 113.907,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 76/2011, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 76/2011 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2013


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu