29 Nd 236/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 236/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně FARELA s. r. o. , se sídlem ve Velkých Opatovicích, Sokolská 27, PSČ 679 63, identifikační číslo osoby 25335375, zastoupené JUDr. Jiřím Bažantem, advokátem, se sídlem ve Velkých Opatovicích, Záhumení 448, PSČ 679 63, proti žalované Hober Transition s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Pod Habrovou 445/3, PSČ 152 00, identifikační číslo osoby 26820463, o zaplacení částky 1.300 EUR, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 111 C 123/2014, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 111 C 123/2014, se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu