29 Nd 235/2013
Datum rozhodnutí: 05.09.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 235/2013
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně K. V. , proti žalované M. S. , o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 223/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 223/2013 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1964 Sb., občanského soudního řádu, přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. září 2013

JUDr. Petr Šuk předseda senátu