29 Nd 234/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Nd 234/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška ve věci dědictví po L. G. , za účasti M. G. , a L. G. , vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 1028/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu prvního stupně, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 1028/2013 se přikazuje podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 29. srpna 2013
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu