29 Nd 183/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 183/2013


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka ve věci projednání dědictví po zůstavitelce J. D. , za účasti J. P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 305/2013, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 305/2013 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Bruntále.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. září 2013
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu