29 Nd 180/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Nd 180/2013

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci projednání dědictví po J. V. , vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 13 D 20/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 13 D 20/2013 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1964 Sb., občanského soudního řádu, přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2013


JUDr. Petr Š u k
předseda senátu