29 Nd 132/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 132/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně DVA MLUVČÍ, s. r. o. , se sídlem v Ostravě, Kukučínova 799/10, PSČ 709 00, identifikační číslo osoby 02739321, zastoupené Mgr. Petrem Psotkou, advokátem, se sídlem v Rychvaldu, Bohumínská 1553, PSČ 735 32, proti žalované PONATURE s. r. o. , se sídlem v Ostravě, U Hrůbků 251/119, PSČ 709 00, identifikační číslo osoby 24851779, zastoupené Mgr. Martinem Šmukem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Milíčova 1670/12, PSČ 702 00, o zaplacení částky 219.760 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 5 C 120/2015, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 5 C 120/2015 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016
JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátu