29 Nd 131/2013
Datum rozhodnutí: 29.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Nd 131/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně PULPER a. s. , se sídlem v Moravanech, Modřická 486/34, PSČ 664 48, identifikační číslo osoby 26972531, zastoupené JUDr. Markétou Němcovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Riegrova 1378/1, PSČ 612 00, proti žalovaným 1) Doc. PhDr. M. K., M.A., Ph.D. , a 2) J. K. , oběma zastoupenými Mgr. Miroslavem Penkou, advokátem, se sídlem v Brně, Zahradnická 223/6, PSČ 603 00, o zaplacení částky 17.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň sever pod sp. zn. 5 C 72/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Plzeň sever pod sp. zn. 5 C 72/2012 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1964 Sb., občanského soudního řádu, přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno venkov.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2013


JUDr. Petr Š u k
předseda senátu