29 NSCR 74/2011
Datum rozhodnutí: 26.01.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 29 INS 4507/2011 29 NSČR 74/2011-A-20

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice Violy Krolové, narozené 4. listopadu 1965, bytem v Jiřicích 23, PSČ 671 54, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 29 INS 4507/2011, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. srpna 2011, č. j. KSBR 29 INS 4507/2011, 2 VSOL 248/2011-A-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 21. března 2011, č. j. KSBR 29 INS 4507/2011-A-6, odmítl Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužnice podaný u něj 18. března 2011.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 24. listopadu 2011, č. j. KSBR 29 INS 4507/2011-A-15, doručeným dovolatelce zvlášť dne 30. listopadu 2011, mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 10 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. ledna 2012
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová