29 NSCR 60/2012
Datum rozhodnutí: 26.09.2012
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 56 INS 5323/2011
29 NSČR 60/2012-A-27


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Františka Šenka, narozeného 10. dubna 1941, bytem v Pardubicích, Bartoňova 826, o insolvenčním návrhu dlužníka, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 56 INS 5323/2011, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2011, č. j. KSPA 56 INS 5323/2011, 2 VSPH 634/2011-A-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 28. června 2011, č. j. KSPA 56 INS 5323/2011, 2 VSPH 634/2011-A-16, k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 4. května 2011, č. j. KSPA 56 INS 5323/2011-A-11, jímž Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích odmítl insolvenční návrh dlužníka.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 9. listopadu ze dne 2011, č. j. KSPA 56 INS 5323/2011-A-21, doručeným dne 14. listopadu 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.
Dovolatel nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení ve lhůtě určené výzvou soudu prvního stupně přes poučení o následcích nečinnosti neodstranil, a to ani poté, kdy soud prvního stupně usnesením ze dne 21. března 2012, č. j. KSPA 56 INS 5323/2011-A-23, zamítl návrh dlužníka, aby mu byl ustanoven zástupce pro dovolací řízení (toto usnesení bylo dlužníku doručeno 10. května 2012 a nabylo právní moci 26. května 2012); Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2012

JUDr. Petr Gemmel,v.r.
předseda senátu